Životní prostředí

Životní prostředí

S Heraklitem se rozhodujete pro řešení, které je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Pro jeho výrobu používáme dřevo z lesů certifikovaných systémem PEFC. Certifikaci lesů PEFC provádí nezávislá organizace a globálně uznávaný certifikát potvrzuje, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Pro výrobu dřevité vlny používáme další ekologické – přírodní suroviny a energii z obnovitelných zdrojů. Balení produktů jsme optimalizovali z hlediska produkce odpadů a odpad z velké části recyklujeme.