Další aplikace

Řešení s deskami Heraklith pro další aplikace
Další aplikace

Další aplikace

Desky z dřevité vlny Heraklith jsou dobrým tepelně izolačním materiálem, disponují přitom relativně vysokou měrnou tepelnou kapacitou, jejich použití zvyšuje požární odolnost konstrukce, pohlcují hluk a jsou zároveň mechanicky velmi odolné. To jsou ideální vlastnosti pro použití ve vnitřních vrstvách stavebních konstrukcí.

Použití izolačních desek Heraklith může přinést lepší kvalitu v konstrukcích jako je například:

  • Šikmá střecha
  • Obvodové pláště dřevostaveb
  • Vnitřní příčky
  • Obklady stěn a stropů v technických místnostech
  • Podhledy a další konstrukce v zemědělských stavbách
  • A v celé řadě dalších konstrukcí…
Heraklith C

Heraklith C

Heraklith jednovrstvá izolační deska z dřevité vlny.

Stáje v Tönisvorst

Stáje pro chov cca. 1000 zvířat. Podhledy jsou vytvořeny s pomocí desek z dřevité vlny Heraklith Agro. Zateplený podhled funkční i estetický, umožňuje použít efektivní systém pro výměnu vzduchu a přispívá k vysoké kvalitě životních podmínek pro ustájená zvířata.