Heratekta-C2

Heraklith kompozitní dvourstvá izolační deska z dřevité vlny s jádrem z pěnového polystyrénu.
Heratekta-C2

Dvouvrstvá deska z dřevité vlny kombinovaná s EPS.

Materiál je používán jako tepelná a akustická izolace stropů sklepů, technických prostor a podzemních i nadzemních garáží. Možné použití je pro kontaktní zateplení pod omítky z vápenno-cementové malty.

Pevnost v tlaku je 50 kPa.

Barevná úprava a zkosení hran pod úhlem 45 stupňů je za příplatek.

Altermativní rozměry: 1000 × 500 mm, 2000 × 600 mm.

SVT kód: SVT 222

Technický list • Prohlášení o vlastnostech • CE certifikát • CAD detaily • Ceník

Technické vlastnosti

Vlastnost Hodnota
λD EPS (W/(m.K)) 0,040
λD (W/(mK)) 0,070
Požární odolnost E

Rozměry

Tloušťka (mm)
Šířka (mm)
Délka (mm)
RD(m2K/W)
50 500 2000 1,15
75 500 2000 1,80
100 500 2000 2,40

Kongresové centrum Praha

Podhledy velkoprostorových garáží Kongresové centrum Praha. Jednoduše řešené podhledy využívají prakticky všechny vlastnosti desek Heraklith, vytvářejí akustickou pohodu, chrání před únikem tepla a slouží jako významný prvek ochrany proti požáru.  

Bytový dům Praha 9 - Lehovec

Řešení garáží a podchodu. Podhled přispívá k akustické pohodě celého prostoru, přirozený odstín desek Heraklith působí esteticky a funkčně. 

IKEA Praha 9

Podhledy vstupního portálu u obchodního domu. Přírodní barva desek heraklith působí přirozeně a zároveň opticky rozbíjí velké plochy.

Technický list Heratekta C2

Technický list Heratekta C2

Stáhnout Technický list

Prohlášení o vlastnostech Heratekta-C2

Prohlášení o vlastnostech Heratekta-C2

Zobrazit Prohlášení o vlastnostech